Booking photos show Brian Walshe after his 2018 arrest

Booking photos show Brian Walshe after his 2018 arrest

DOŁĄCZA DO NAS JUŻ TERAZ. CZEGO SIĘ NAUCZYŁEŚ? KAREN: Z akt sądowych i wywiadów wynika, że ​​BRIAN WALSHE miał kłopoty, MOŻE WIĘCEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK WCZEŚNIEJ. PROBLEMY PRAWNE, FINANSOWE, A NAWET EWENTUALNIE RODZINNE Zbliżały się do niego, gdy nowy rok zbliżał się na początku tego miesiąca. BRIAN WALSHE OPISAŁ SIEBIE JAKO WSPIERAJĄCEGO I OBOWIĄZKOWEGO MĘŻA I … Read more