Bringing education and enrichment to Southwest Detroit youth

Bringing education and enrichment to Southwest Detroit youth

Alejandra Gomez jest dyrektorem ds. inicjatyw edukacyjnych w Urban Neighborhood Initiatives (UNI), organizacji zajmującej się rozwojem społeczności z siedzibą w południowo-zachodnim Detroit. Znaczna część jej pracy polega na nadzorowaniu zajęć pozaszkolnych i pozaszkolnych dla młodzieży, której służy UNI. Co możesz nam powiedzieć o potrzebie dodatkowych inicjatyw edukacyjnych w południowo-zachodnim Detroit? Jest to zdecydowanie kluczowe. Słyszeliśmy … Read more